30 Aralık 2011 Cuma

Bloguna Kar Yağdırmak İsteyen Var mı?

Uzun bir zamandır yani neredeyse bir aydır bir kar yağdırma efekti arıyordum. Nihayet bir tane buldum. Diğer bulduklarım ya sayfayı kaydırıyor yada kaydırma çubuğunun titreşmesine neden oluyordu.

Bu kod hem güzel hem de yağan kar sayfanın altında birikiyor. 

Yapmanız gerekenler. Blog düzenleme sayfasında YERLEŞİM bölümüne gitmek GADGET ekle seçeneğine tıkla. Sonra oradan HTML/JAVA SCRİPT gadgetını seç. 

Ondan sonra yapman gereken tek şey buradaki kodu kopyalayıp HTML alanına yapıştırmak. Sayfadan ayrılmadan değişiklikleri kaydetmeyi unutmayın. ;)

Bol karlı günler dilerim. Sevgiler. 

Blogda sağ tık engeli olduğundan kopyalamada sıkıntı olabilir. İsteyenler mail adresini yorum olarak bırakırsa kodu gönderebilirim ;)

Yani bu kodu:

<script>/*
   DHTML PNG Snowstorm! OO-style Jascript-based Snow effect
   --------------------------------------------------------
   Version 1.2.20041121a
   Dependencies: GIF/PNG images (0 through 4.gif/png)
   Code by Scott Schiller - www.schillmania.com
   --------------------------------------------------------
   Description:
  
   Initializes after body onload() by default (via addEventHandler() call at bottom.)
  
   Properties:
  
   usePNG
   ---------------
   Enables PNG images if supported ("false" disables all PNG usage)
  
   flakeTypes
   ---------------
   Sets the range of flake images to use (eg. a value of 5
   will use images ranging from 0.png to 4.png.)
  
   flakesMax
   ---------------
   Sets the maximum number of snowflakes that can exist on
   the screen at any given time.
   
   flakesMaxActive
   ---------------
   Sets the limit of "falling" snowflakes (ie. moving, thus
   considered to be "active".)
  
   vMax
   ---------------
   Defines the maximum X and Y velocities for the storm.
   A range up to this value is selected at random.
  
   flakeWidth
   ---------------
   The width (in pixels) of each snowflake image.
  
   flakeHeight
   ---------------
   Height (pixels) of each snowflake image.
   
   flakeBottom
   ---------------
   Limits the "bottom" coordinate of the snow.
  
   snowCollect
   ---------------
   Enables snow to pile up (slowly) at bottom of window.
   Can be very CPU/resource-intensive over time.

*/

var snowStorm = null;

function SnowStorm() {
  var s = this;
  var storm = this;
  this.timers = [];
  this.flakes = [];
  this.disabled = false;
  this.terrain = [];

  // User-configurable variables
  // ---------------------------

  var usePNG = true;
  var imagePath = 'http://www.wilson.com.pt/neve/image/snow/'; // relative path to snow images
  var flakeTypes = 6;
  var flakesMax = 240;
  var flakesMaxActive = 128;
  var vMax = 2.5;
  var flakeWidth = 5;
  var flakeHeight = 5;
  var flakeBottom = null; // Integer for fixed bottom, 0 or null for "full-screen" snow effect
  var snowCollect = true;
  var showStatus = true;

  // --- End of user section ---

  var isIE = (navigator.appName.toLowerCase().indexOf('internet explorer')+1);
  var isWin9X = (navigator.appVersion.toLowerCase().indexOf('windows 98')+1);
  var isOpera = (navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf('opera ')+1 || navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf('opera/')+1);
  if (isOpera) isIE = false; // Opera (which is sneaky, pretending to be IE by default)
  var screenX = null;
  var screenY = null;
  var scrollY = null;
  var vRndX = null;
  var vRndY = null;

  function rnd(n,min) {
    if (isNaN(min)) min = 0;
    return (Math.random()*n)+min;
  }

  this.randomizeWind = function() {
    vRndX = plusMinus(rnd(vMax,0.2));
    vRndY = rnd(vMax,0.2);
    if (this.flakes) {
      for (var i=0; i<this.flakes.length; i++) {
        if (this.flakes[i].active) this.flakes[i].setVelocities();
      }
    }
  }

  function plusMinus(n) {
    return (parseInt(rnd(2))==1?n*-1:n);
  }

  this.resizeHandler = function() {
    if (window.innerWidth || window.innerHeight) {
      screenX = window.innerWidth-(!isIE?24:2);
      screenY = (flakeBottom?flakeBottom:window.innerHeight);
    } else {
      screenX = (document.documentElement.clientWidth||document.body.clientWidth||document.body.scrollWidth)-(!isIE?8:0);
      screenY = flakeBottom?flakeBottom:(document.documentElement.clientHeight||document.body.clientHeight||document.body.scrollHeight);
    }
    s.scrollHandler();
  }

  this.scrollHandler = function() {
    // "attach" snowflakes to bottom of window if no absolute bottom value was given
    scrollY = (flakeBottom?0:parseInt(window.scrollY||document.documentElement.scrollTop||document.body.scrollTop));
    if (isNaN(scrollY)) scrollY = 0; // Netscape 6 scroll fix
    if (!flakeBottom && s.flakes) {
      for (var i=0; i<s.flakes.length; i++) {
        if (s.flakes[i].active == 0) s.flakes[i].stick();
      }
    }
  }

  this.freeze = function() {
    // pause animation
    if (!s.disabled) {
      s.disabled = 1;
    } else {
      return false;
    }
    if (!isWin9X) {
      clearInterval(s.timers);
    } else {
      for (var i=0; i<s.timers.length; i++) {
        clearInterval(s.timers[i]);
      }
    }
  }

  this.resume = function() {
    if (s.disabled) {
       s.disabled = 0;
    } else {
      return false;
    }
    s.timerInit();
  }

  this.stop = function() {
    this.freeze();
    for (var i=0; i<this.flakes.length; i++) {
      this.flakes[i].o.style.display = 'none';
    }
    removeEventHandler(window,'scroll',this.scrollHandler,false);
    removeEventHandler(window,'resize',this.resizeHandler,false);
  }

  this.SnowFlake = function(parent,type,x,y) {
    var s = this;
    var storm = parent;
    this.type = type;
    this.x = x||parseInt(rnd(screenX-12));
    this.y = (!isNaN(y)?y:-12);
    this.vX = null;
    this.vY = null;
    this.vAmpTypes = [2.0,1.0,1.25,1.0,1.5,1.75]; // "amplification" for vX/vY (based on flake size/type)
    this.vAmp = this.vAmpTypes[this.type];

    this.active = 1;
    this.o = document.createElement('img');
    this.o.style.position = 'absolute';
    this.o.style.width = flakeWidth+'px';
    this.o.style.height = flakeHeight+'px';
    this.o.style.fontSize = '1px'; // so IE keeps proper size
    this.o.style.zIndex = 2;
    this.o.src = imagePath+this.type+(pngHandler.supported && usePNG?'.png':'.gif');
    document.body.appendChild(this.o);
    if (pngHandler.supported && usePNG) pngHandler.transform(this.o);

    this.refresh = function() {
      this.o.style.left = this.x+'px';
      this.o.style.top = this.y+'px';
    }

    this.stick = function() {
      s.o.style.top = (screenY+scrollY-flakeHeight-storm.terrain[Math.floor(this.x)])+'px';
      // called after relative left has been called
    }

    this.vCheck = function() {
      if (this.vX>=0 && this.vX<0.2) {
        this.vX = 0.2;
      } else if (this.vX<0 && this.vX>-0.2) {
        this.vX = -0.2;
      }
      if (this.vY>=0 && this.vY<0.2) {
        this.vY = 0.2;
      }
    }

    this.move = function() {
      this.x += this.vX;
      this.y += (this.vY*this.vAmp);
      this.refresh();

      if (this.vX && screenX-this.x<flakeWidth+this.vX) { // X-axis scroll check
        this.x = 0;
      } else if (this.vX<0 && this.x<0-flakeWidth) {
        this.x = screenX-flakeWidth; // flakeWidth;
      }
      var yDiff = screenY+scrollY-this.y-storm.terrain[Math.floor(this.x)];
      if (yDiff<flakeHeight) {
        this.active = 0;
        if (snowCollect) {
          var height = [0.75,1.5,0.75];
          for (var i=0; i<2; i++) {
            storm.terrain[Math.floor(this.x)+i+2] += height[i];
          }
        }
        this.o.style.left = ((this.x-(!isIE?flakeWidth:0))/screenX*100)+'%'; // set "relative" left (change with resize)
        if (!flakeBottom) {
          this.stick();
        }
      }
    }

    this.animate = function() {
      // main animation loop
      // move, check status, die etc.
      this.move();
    }

    this.setVelocities = function() {
      this.vX = vRndX+rnd(vMax*0.12,0.1);
      this.vY = vRndY+rnd(vMax*0.12,0.1);
    }

    this.recycle = function() {
      this.setVelocities();
      this.vCheck();
      this.x = parseInt(rnd(screenX-flakeWidth-1));
      this.y = parseInt(rnd(640)*-1)-flakeHeight;
      this.active = 1;
    }

    this.recycle(); // set up x/y coords etc.
    this.refresh();

  }

  this.snow = function() {
    var active = 0;
    var used = 0;
    var waiting = 0;
    for (var i=this.flakes.length-1; i>0; i--) {
      if (this.flakes[i].active == 1) {
        this.flakes[i].animate();
        active++;
      } else if (this.flakes[i].active == 0) {
        used++;
      } else {
        waiting++;
      }
    }
    if (snowCollect && !waiting) { // !active && !waiting
      // create another batch of snow
      this.createSnow(flakesMaxActive,true);
    }
    if (active<flakesMaxActive) {
      with (this.flakes[parseInt(rnd(this.flakes.length))]) {
        if (!snowCollect && active == 0) {
          recycle();
        } else if (active == -1) {
          active = 1;
        }
      }
    }
  }

  this.createSnow = function(limit,allowInactive) {
    if (showStatus) window.status = 'Creating snow...';
    for (var i=0; i<limit; i++) {
      this.flakes[this.flakes.length] = new this.SnowFlake(this,parseInt(rnd(flakeTypes)));
      if (allowInactive || i>flakesMaxActive) this.flakes[this.flakes.length-1].active = -1;
    }
    if (showStatus) window.status = '';
  }

  this.timerInit = function() {
    this.timers = (!isWin9X?setInterval("snowStorm.snow()",20):[setInterval("snowStorm.snow()",75),setInterval("snowStorm.snow()",25)]);
  }

  this.init = function() {
    for (var i=0; i<8192; i++) {
      this.terrain[i] = 0;
    }
    this.randomizeWind();
    this.createSnow(snowCollect?flakesMaxActive:flakesMaxActive*2); // create initial batch
    addEventHandler(window,'resize',this.resizeHandler,false);
    addEventHandler(window,'scroll',this.scrollHandler,false);
    // addEventHandler(window,'scroll',this.resume,false); // scroll does not cause window focus. (odd)
    // addEventHandler(window,'blur',this.freeze,false);
    // addEventHandler(window,'focus',this.resume,false);
    this.timerInit();
  }

  this.resizeHandler(); // get screen coordinates

  if (screenX && screenY && !this.disabled) {
    this.init();
  }

}

function snowStormInit() {
  setTimeout("snowStorm = new SnowStorm()",500);
}

// Generic addEventHandler() wrapper
// ---------------------------------
// A generic interface for adding DOM event handlers
// Version 1.2.20040404
//
// Code by Scott Schiller | schillmania.com
//
// Revision history:
// ---------------------------------
// v1.1.20031218: initial deploy
// v1.2.20040404: added post-load event check

var addEventHandler = null;
var removeEventHandler = null;

function postLoadEvent(eventType) {
  // test for adding an event to the body (which has already loaded) - if so, fire immediately
  return ((eventType.toLowerCase().indexOf('load')>=0) && document.body);
}

function addEventHandlerDOM(o,eventType,eventHandler,eventBubble) {
  if (!postLoadEvent(eventType)) {
    o.addEventListener(eventType,eventHandler,eventBubble);
  } else {
    eventHandler();
  }
}

function removeEventHandlerDOM(o,eventType,eventHandler,eventBubble) {
  o.removeEventListener(eventType,eventHandler,eventBubble);
}
  
function addEventHandlerIE(o,eventType,eventHandler) { // IE workaround
  if (!eventType.indexOf('on')+1) eventType = 'on'+eventType;
  if (!postLoadEvent(eventType)) {
    o.attachEvent(eventType,eventHandler); // Note addition of "on" to event type
  } else {
    eventHandler();
  }
}
  
function removeEventHandlerIE(o,eventType,eventHandler) {
  if (!eventType.indexOf('on')+1) eventType = 'on'+eventType;
  o.detachEvent(eventType,eventHandler);
}

function addEventHandlerOpera(o,eventType,eventHandler,eventBubble) {
  if (!postLoadEvent(eventType)) {
    (o==window?document:o).addEventListener(eventType,eventHandler,eventBubble);
  } else {
    eventHandler();
  }
}

function removeEventHandlerOpera(o,eventType,eventHandler,eventBubble) {
  (o==window?document:o).removeEventListener(eventType,eventHandler,eventBubble);
}

if (navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf('opera ')+1 || navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf('opera/')+1) {
  // opera is dumb at times.
  addEventHandler = addEventHandlerOpera;
  removeEventHandler = removeEventHandlerOpera;
} else if (document.addEventListener) { // DOM event handler method
  addEventHandler = addEventHandlerDOM;
  removeEventHandler = removeEventHandlerDOM;
} else if (document.attachEvent) { // IE event handler method
  addEventHandler = addEventHandlerIE;
  removeEventHandler = removeEventHandlerIE;
} else { // Neither "DOM level 2" (?) methods supported
  addEventHandler = function(o,eventType,eventHandler,eventBubble) {
    o['on'+eventType] = eventHandler;
    // Multiple events could be added here via array etc.
  }
  removeEventHandler = function(o,eventType,eventHandler,eventBubble) {}
}

// Safari 1.0 does not support window.scroll events - apparently netscape 6.0/6.2 and mozilla 1.4 also.
// Refer to events support table at http://www.quirksmode.org/js/events_compinfo.html

// -- end addEventHandler definition --

/*
   PNGHandler: Object-Oriented Javascript-based PNG wrapper
   --------------------------------------------------------
   Version 1.2.20040803
   Code by Scott Schiller - www.schillmania.com
   --------------------------------------------------------
   Description:
   Provides gracefully-degrading PNG functionality where
   PNG is supported natively or via filters (Damn you, IE!)
   Should work with PNGs as images and DIV background images.
   --------------------------------------------------------
   Revision history
   --------------------------------------------------------
   1.2
   - Added refresh() for changing PNG images under IE
   - Class extension: "scale" causes PNG to scale under IE
   --------------------------------------------------------
   Known bugs
   --------------------------------------------------------
   - ie:mac doesn't support PNG background images.
   - Safari doesn't support currentStyle() - can't parse BG
     via CSS (ie. for a DIV with a PNG background by class)

*/

function PNGHandler() {
  var self = this;

  this.na = navigator.appName.toLowerCase();
  this.nv = navigator.appVersion.toLowerCase();
  this.isIE = this.na.indexOf('internet explorer')+1?1:0;
  this.isWin = this.nv.indexOf('windows')+1?1:0;
  this.isIEMac = (this.isIE&&!this.isWin);
  this.isIEWin = (this.isIE&&this.isWin);
  this.ver = this.isIE?parseFloat(this.nv.split('msie ')[1]):parseFloat(this.nv);
  this.isMac = this.nv.indexOf('mac')+1?1:0;
  this.isOpera = (navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf('opera ')+1 || navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf('opera/')+1);
  if (this.isOpera) this.isIE = false; // Opera filter catch (which is sneaky, pretending to be IE by default)
  this.filterID = 'DXImageTransform.Microsoft.AlphaImageLoader';
  this.supported = false;
  this.transform = self.doNothing;

  this.filterMethod = function(o) {
    // IE 5.5+ proprietary filter garbage (boo!)
    // Create new element based on old one. Doesn't seem to render properly otherwise (due to filter?)
    // use DOM "currentStyle" method, so rules inherited via CSS are picked up.
    if (o.nodeName != 'IMG') {
      var b = o.currentStyle.backgroundImage.toString(); // parse out background image URL
      o.style.backgroundImage = 'none';
      // Parse out background image URL from currentStyle.
      var i1 = b.indexOf('url("')+5;
      var newSrc = b.substr(i1,b.length-i1-2).replace('.gif','.png'); // find first instance of ") after (", chop from string
      o.style.writingMode = 'lr-tb'; // Has to be applied so filter "has layout" and is displayed. Seriously. Refer to http://msdn.microsoft.com/workshop/author/filter/reference/filters/alphaimageloader.asp?frame=true
      o.style.filter = "progid:"+self.filterID+"(src='"+newSrc+"',sizingMethod='"+(o.className.indexOf('scale')+1?'scale':'crop')+"')";
    } else if (o.nodeName == 'IMG') {
      var newSrc = o.getAttribute('src').replace('.gif','.png');
      // apply filter
      o.src = 'image/none.gif'; // get rid of image
      o.style.filter = "progid:"+self.filterID+"(src='"+newSrc+"',sizingMethod="+(o.className.indexOf('scale')+1?'scale':'crop')+"')";
      o.style.writingMode = 'lr-tb'; // Has to be applied so filter "has layout" and is displayed. Seriously. Refer to http://msdn.microsoft.com/workshop/author/filter/reference/filters/alphaimageloader.asp?frame=true
    }
  }

  this.pngMethod = function(o) {
    // Native transparency support. Easy to implement. (woo!)
    bgImage = this.getBackgroundImage(o);
    if (bgImage) {
      // set background image, replacing .gif
      o.style.backgroundImage = 'url('+bgImage.replace('.gif','.png')+')';
    } else if (o.nodeName == 'IMG') {
      o.src = o.src.replace('.gif','.png');
    } else if (!bgImage) {
      // no background image
    }
  }

  this.getBackgroundImage = function(o) {
    var b, i1; // background-related variables
    var bgUrl = null;
    if (o.nodeName != 'IMG' && !(this.isIE && this.isMac)) { // ie:mac PNG support broken for DIVs with PNG backgrounds
      if (document.defaultView) {
        if (document.defaultView.getComputedStyle) {
          b = document.defaultView.getComputedStyle(o,'').getPropertyValue('background-image');
          i1 = b.indexOf('url(')+4;
          bgUrl = b.substr(i1,b.length-i1-1);
        } else {
          // no computed style
          return false;
        }
      } else {
        // no default view
        return false;
      }
    }
    return bgUrl;
  }

  this.doNothing = function() {}
  
  this.supportTest = function() {
    // Determine method to use.
    // IE 5.5+/win32: filter

    if (this.isIE && this.isWin && this.ver >= 5.5) {
      // IE proprietary filter method (via DXFilter)
      self.transform = self.filterMethod;
    } else if (!this.isIE && this.ver < 5) {
      // No PNG support or broken support
      // Leave existing content as-is
      self.transform = null;
      return false;
    } else if (!this.isIE && this.ver >= 5 || (this.isIE && this.isMac && this.ver >= 5)) { // version 5+ browser (not IE), or IE:mac 5+
      self.transform = self.pngMethod;
    } else {
      // Presumably no PNG support. GIF used instead.
      self.transform = null;
      return false;
    }
    return true;
  }

  this.init = function() {
    this.supported = this.supportTest();
  }

}

function getElementsByClassName(className,oParent) {
  var doc = (oParent||document);
  var matches = [];
  var nodes = doc.all||doc.getElementsByTagName('*');
  for (var i=0; i<nodes.length; i++) {
    if (nodes[i].className == className || nodes[i].className.indexOf(className)+1 || nodes[i].className.indexOf(className+' ')+1 || nodes[i].className.indexOf(' '+className)+1) {
      matches[matches.length] = nodes[i];
    }
  }
  return matches; // kids, don't play with fire. ;)
}

// Instantiate and initialize PNG Handler

var pngHandler = new PNGHandler();

pngHandler.init();


addEventHandler(window,'load',snowStormInit,false);

</script>
Kodu bu siteden aldım: http://siteneeklekodlari.blogspot.com/2011/12/sayfa-altnda-biriken-kar-kodu.html  

17 yorum:

 1. süppersin, iyi yürekli yardım sever arkadaşım sayende tüm bloğumu kaplayan bir efekt buldum, hep worldpres bloglarındakilere özenirdim.

  YanıtlaSil
 2. cok guzel fakat benım blog bembeyaz zaten.efektın farkedılecegını sanmıyorum.ellerıne saglık.

  YanıtlaSil
 3. Ben de arıyordum ne zamandır çok sağol Nefertiti...

  YanıtlaSil
 4. @tarih84
  Canım benim biliyorsun ASLA bencil bir insan olmadım. Ayrıca paylaşmak güzeldir ♥

  YanıtlaSil
 5. @La Fea
  Bu 15 harften oluşan minnacık yorumunun intikamı acı olacak biliyorsun değil mi? :D Ben 1,5 satırlık yorumlarından yakınırken sen her geçen gün kendini aşıyorsun =)))

  YanıtlaSil
 6. @miusette
  Sen bilirsin tabi canım. Ama yine de orada kar yağdığını bilmek bilmek bile insanı mutlu etmeye yetiyor. =))

  YanıtlaSil
 7. @Peri

  Sorunsuz çalışan bir kod bulmak çok zor. Nihayet bulunca blog dostlarımla paylaşmadan edemedim. Bol karlı günler =))

  YanıtlaSil
 8. Aynen dediğin gibi sorunsuz kod bulmak çok zor, olanlara da güvenemiyorum bir anda bloğu allak bullak edebiliyorlar. Kar için teşekkürler her ne kadar bloğumda sonbahar teması olsada karıda yağdırdım:))

  YanıtlaSil
 9. @Kore Delisi
  Allah bullak olması felaket oluyor :) Olsun sonbahar kış beraber olsun bu sene de :D Güle güle kullan ;)

  YanıtlaSil
 10. çok güzel oldu...teşekkürler...

  YanıtlaSil
 11. Yanıtlar
  1. Umarım blogunda uygulayabilmişsindir. Eğer yapamadıysan bana mail gönder sana kodu mail olarak gönderirim ;) (sayfanın sağ üst tarafında mail adresim yazıyor)

   Sil
 12. Öncelikle bloğunuzu ok beğendim ve bu paylaşımınızdan dolayı çok teşekkür ederim fakat sayfada kopyalama engeli olduğu için kopyalayamıyorum. Bunu bengisu.denizeri@hotmail.com 'a gönderirseniz çoooooook sevinirim. <3

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Kodu az önce mail adresine gönderdim.. Bol karlı günler ;)

   Sil
 13. Banada gönderir misin sena6676@gmail.com

  YanıtlaSil

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...